Błędy popełniane przy wykonywaniu stropów – ekspertyza budowlana

Strop jest oparty o ściany zewnętrzne i nośne budynku, dzięki czemu zapewnia ochronę przed utratą ciepła i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jeśli istnieje podejrzenie, że wykonawca zrobił go nieprawidłowo, warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy. Specjalista dokonuje wnikliwych oględzin, następnie wykonuje niezbędne pomiary, badania i wyliczenia. Ekspertyza budowlana zawiera informacje na temat stanu technicznego nieruchomości, sposoby naprawy usterek i konsekwencje niezrealizowania zaleceń.

Ekspertyza budowlana – co powinna zawierać

Dokument składa się z części opisowej i praktycznej. Wykonanie ekspertyzy należy powierzyć doświadczonemu rzeczoznawcy budowlanemu, dzięki czemu zyskujemy pewność, że sumiennie spełni swoje obowiązki. Ekspertyza budowlana określa stan techniczny budynku, ale też podaje przyczyny występowania nieprawidłowości i sposoby ich usunięcia. Rzeczoznawca przygotowuje też orientacyjny kosztorys naprawy. Specjalista przeprowadza oględziny nieruchomości i wnikliwie analizuje dokumentację, oprócz tego wykonuje niezbędne badania i pomiary. 

Należy zaznaczyć, że ekspertyza budowlana jest bardziej szczegółowa niż opinia techniczna, co wiąże się z wyższymi kosztami. Z drugiej strony, diagnoza poparta jest nie tylko intuicją i doświadczeniem rzeczoznawcy, lecz także obiektywnymi badaniami. W razie potrzeby specjalista może zweryfikować poprawność obliczeń.

Ekspertyza budowlana – dlaczego warto ją zlecić

Opracowanie zawiera zalecenia rzeczoznawcy, których wypełnienie zapewnia bezpieczne użytkowanie budynku. Jeśli ekspertyza wykaże błędy wykonawcy, będzie on musiał ponownie wykonać swoją pracę. Warto podkreślić, że naprawa zostanie wykonana na jego koszt. Zamiast więc czekać, aż dach zacznie się walić, skorzystajmy z pomocy rzeczoznawcy. Ekspert wykryje wszelkie usterki w porę, dzięki czemu unikniemy zbędnych wydatków.

Niekiedy wykonawcy stosują zbyt małą długość zbrojenia, szczególnie tam, gdzie kluczową rolę odgrywa ciągłość prętów zbrojeniowych. Wśród najczęściej popełnianych błędów wymienia się też

  • zbyt dużych odstępów między prętami,
  • nieodpowiedniej średnicy prętów,
  • niestarannego czyszczenia stali przed betonowaniem,
  • złej klasy stali. 

Jeśli przypuszczamy, że doszło do nieprawidłowości, warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy. Specjalista ustali przyczynę problemu, a następnie zaproponuje sposób postępowania.

Najczęstsze błędy popełniane przy wykonywaniu stropów

Rzeczoznawca budowlany sprawdza, czy wykonawca przygotował konstrukcję stropową zgodnie z projektem. Zmiana może być podyktowana:

  • ceną i dostępnością materiałów,
  • stopniem skomplikowania wykonania,
  • indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami inwestora.

Niekiedy strop ma za zadanie przenieść obciążenia konstrukcyjne, wówczas wymaga odpowiedniego wzmocnienia. Specjalista ustali, czy wykonawca postępował zgodnie ze sztuką budowlaną.

Specjalista podkreśla, że brak dodatkowych żeber rozdzielczych prowadzi do„ klawiszowania”, czyli uginania się pojedynczych belek. Na nierównomierne obciążenia wskazują pęknięcia na suficie. Niektórzy wykonawcy wypełniają płyty kanałowe lub pustaki mieszanką w czasie betonowania, co zwiększa ciężar stropu. Jednym z podstawowych błędów jest brak odpowiedniego podparcia podczas montażu, w konsekwencji zmniejsza wytrzymałość konstrukcji.

Kiedy warto zlecić ekspertyzę budowlaną

Pęknięcia na suficie mogą wskazywać na ugięcie stropu pod wpływem nadmiernego obciążenia. W takiej sytuacji przydaje się ekspertyza budowlana. Specjalista ustali, czy wadliwe wykonanie stropu wynika z niekompetencji ekipy, niedopracowanego projektu, czy złego doboru materiałów. 

Profesjonalna ekspertyza budowlana stanowi podstawę do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Specjalista ustali, czy ekipa wzięła pod uwagę obciążenia:

  •  stałe od ścianek działowych i warstw podłogowych,
  • zmienne – wyposażenie i przebywający w budynku ludzie. 

Ekspert budowlany przypomina, że na wybór rodzaju stropu wpływa też jego maksymalna rozpiętość. Wspomniany parametr decyduje o tym, czy możemy stworzyć przestronne pomieszczenia bez konieczności montażu słupów i podciągów. Należy również zwrócić uwagę, czy konstrukcja stropowa dobrze tłumi hałas, a jednocześnie wykazuje odporność na pęknięcia i zarysowania. Ekspertyza budowlana odpowiada na pytanie, czy zastosowane rozwiązanie zwiększyło walory użytkowe budynku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − 3 =