Przegląd okresowy budynku a ekspertyza budowlana – różnice

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, na pewno wiesz, że ciąży na tobie obowiązek wykonywania przeglądów okresowych budynku. W trosce o twoje bezpieczeństwo i trwałość nieruchomości przegląd techniczny budynku powinien być wykonywany określonym czasie i przez doświadczonego fachowca. Niestety czasami zdarza się, że oprócz przeglądu budynku potrzebna nam będzie ekspertyza budowlana. Czym jest przegląd okresowy budynku, a czym ekspertyza budowlana? Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego w Warszawie?

Przegląd okresowy budynku – czym jest i kiedy trzeba wykonać

Przegląd okresowy budynku to rutynowe badanie techniczne nieruchomości. Jest on wykonywany według ustalonego harmonogramu: co roku, raz na pięć lat lub (w określonych sytuacjach) co pół roku. Osoba przeprowadzająca przegląd okresowy budynku ma za zadanie ocenić stan techniczny nieruchomości. Z tego względu w każdym przypadku, w którym mogło dojść do uszkodzenia budynku, przegląd okresowy należy wykonać niezwłocznie nawet poza terminem określonym w harmonogramie. Rzeczoznawca budowlany wykonujący przegląd techniczny domu powinien sprawdzić wszystkie elementy konstrukcyjne budynku, aby wyeliminować potencjalne problemy i usterki.

Ekspertyza budowlana – kto ją wykonuje i kiedy jest potrzebna

Ekspertyza budowlana to bardziej szczegółowe badanie techniczne niż przegląd okresowy budynku. Rzeczoznawca budowlany wykonujący ekspertyzę budowlaną musi dokładnie ocenić stan techniczny budynku lub jego części. Jest to badanie istotne zwłaszcza w przypadku wykrycia błędów budowlanych albo poważnych uszkodzeń budynku. Ekspertyzy budowlanej nie wykonujemy według harmonogramu, tylko doraźnie w takich sytuacjach jak:

 • uszkodzenia budynku
 • problemy techniczne
 • problemy z nierzetelnym wykonawcą
 • oględziny budynku po katastrofie budowlanej
 • przygotowanie dokumentacji technicznej
 • rozpoczęcie procesu budowlanego
 • nadzorowanie procesu budowlanego itp.

Różnice między ekspertyzą budowlaną a przeglądem budowlanym

Przegląd okresowy budynku i ekspertyza budowlana to dwa różne badania techniczne. Każde z nich jest bardzo ważne i każde wpływa na nasze bezpieczeństwo jako użytkowników nieruchomości. Oto, czym różni się przegląd okresowy budynku od ekspertyzy budowlanej:

 • cel i zakres badania: przegląd okresowy budynku rutynowe badanie, które musi być zlecony przez właściciela domu w określonym terminie. Okresowy przegląd budowlany wykonujemy: raz w roku, raz na 5 lat lub co pół roku. Z kolei ekspertyza budowlana to bardziej szczegółowe badanie stanu technicznego nieruchomości. Rzeczoznawca budowlany, który wykonuje ekspertyzę budowlaną, musi w sposób obiektywny i miarodajny ocenić stan budynku. Po tym powinien on wystawić zaawansowaną ocenę sprawności jego części. Ekspertyzę budowlaną wykonujemy w szczególnych okolicznościach, np. w przypadku popełnienia błędów budowlanych, podczas zakupu nieruchomości albo po uszkodzeniu domu.
 • zakres badań: przegląd okresowy budynku jest wykonywany w określonych terminach. Z tej racji skupia się on przede wszystkim na ogólnym stanie technicznym nieruchomości. Poza tym podczas przeprowadzania przeglądu technicznego budynku rzeczoznawca budowlany skupia się na konkretnych częściach budynku i bada jego ogólną kondycję strukturalną. Z kolei ekspertyza budowlana jest bardziej szczegółowym badaniem. Może ona obejmować szerszy zakres badań w zależności od potrzeb zgłaszającego i kondycji nieruchomości. Pamiętajmy, że ekspertyzę budowlaną wykonujemy zazwyczaj w określonych przypadkach. Mogą to być sytuacje, kiedy już doszło do uszkodzenia budynku albo mamy podejrzenie poważnych uszkodzeń strukturalnych.
 • częstotliwość: przegląd okresowy budynku, jak już wspomnieliśmy, musimy wykonywać regularnie w określonym terminie. Przypomnijmy, że badanie to wykonujemy co pół roku, raz na 5 lat albo co roku. Co istotne, przegląd okresowy budynku mieszkalnego musimy wykonać niezwłocznie tuż po wystąpieniu ryzyka uszkodzenia nieruchomości, np. po intensywnej ulewie, która mogła spowodować podtopienie fundamentów. Z kolei ekspertyzę budowlaną zlecamy rzeczoznawcy budowlanemu w określonych przypadkach, kiedy zachodzi taka potrzeba. Takimi sytuacjami mogą być: uszkodzenie budynku, renowacja nieruchomości, przebudowa budynku, wyodrębnienie w budynku mieszkalnym lokalu użytkowego, zakup lub sprzedaż w domu, wystąpienie błędów budowlanych, pojawienie się uszkodzeń w strukturze budynku.
 • rezultaty i wnioski: po przeprowadzeniu przeglądu okresowego budynku dostaniemy od rzeczoznawcy budowlanego raport potwierdzające stan techniczny budynku. Przypominamy, że dokumentację potwierdzającą wykonanie przeglądu technicznego budynku musimy zachować, ponieważ może nam ona być potrzebna np. w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za usterki budowlane. Z kolei tuż po przeprowadzeniu oględzin budynku rzeczoznawca budowlany w Warszawie wykonuje ekspertyzę budowlaną i przedkłada nam bardziej rozbudowany raport. W ekspertyzie budowlanej powinny znaleźć się zapisy o stanie technicznym budynku, ocenie nieruchomości, zaleceniach dotyczących działań naprawczych, kosztorys prac naprawczych, a także dalsze zalecenia co do użytkowania lub modernizowania nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście − siedem =